ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UPD/Bilov)

ÚP Bílov_Hlavní výkres (0)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Bílov_Koordinační výkres (1)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Bílov_ÚSES (2)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Bílov_VPS (3)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Bílov_Základní členění území (4)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Bílov_ZPF (5)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3