ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UPD/Lisina)

ÚP Líšina_Hlavní výkres (0)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Líšina_Koordinační výkres (1)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Líšina_Širší vztahy (2)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Líšina_VPS (3)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Líšina_ZPF (4)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Líšina_Základní členění území (5)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3