ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UPD/Obora_PS)

ÚP Obora_Hlavní výkres (0)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Obora_Koordinační výkres (1)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Obora_Širší vztahy (2)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Obora_VPS (3)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Obora_Základní členění území (4)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Obora_ZPF (5)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3