ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UPD/Privetice)

ÚP Přívětice_Hlavní výkres (0)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Přívětice_Infrastruktura (1)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Přívětice_Koordinační výkres (2)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Přívětice_Širší vztahy (3)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Přívětice_VPS (4)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Přívětice_Základní členění území (5)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Přívětice_ZPF (6)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3