ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UPD/Ves_Touskov)

ÚP Ves Touškov_Hlavní výkres (0)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Ves Touškov_Infrastruktura (1)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Ves Touškov_Koordinační výkres (2)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Ves Touškov_Širší vztahy (3)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Ves Touškov_VPS (4)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Ves Touškov_Základní členění území (5)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Ves Touškov_ZPF (6)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3