ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UPD/Zborovy)

ÚP Zborovy_Dopravní infrastruktura (0)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Zborovy_Hlavní výkres (1)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Zborovy_Koordinační výkres (2)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Zborovy_Technická infrastruktura (3)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Zborovy_VPS (4)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Zborovy_Základní členění území (5)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3
ÚP Zborovy_ZPF (6)
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3